Žmonės

Lietuvos žmogaus teisių centro taryba

Inga Abramavičiūtė, Tarybos pirmininkė, advokatė;
Girvydas Duoblys, Tarybos narys, advokacijos ir žmogaus teisių švietimo ekspertas;
Jonas Ruškus, Tarybos narys, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas;
Jolanta Samuolytė, Tarybos narė, teisininkė;
Romas Turonis, Tarybos narys, mediatorius, darbo teisės ekspertas,

Lietuvos žmogaus teisių centro administracija

Birutė Sabatauskaitė

direktorė

Lietuvos žmogaus teisių centre dirba nuo 2010 metų, direktorė – nuo 2013 m. Birutė yra teisės ir advokacijos ekspertė, rengia tyrimus bei pozicijas, teikia pastabas teisės aktams dėl smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu, neapykantos nusikaltimų, nediskriminavimo teisės, tarptautinių teisės aktų nuostatų perkėlimo ar teismų sprendimų įgyvendinimo. Atstovauja Centrui įvairiose institucijose, rengia šešėlines ataskaitas tarptautinėms organizacijoms. Birutė yra Tarptautinės teisės magistrė (Mykolo Romerio universitetas) bei Europos nediskriminavimo teisės ekspertų tinklo narė-ekspertė. Žmogaus teisėmis domėjosi prieš įstodama į universitetą, save laikė ir tebelaiko aktyviste.

Gediminas Andriukaitis

„Nepatogaus kino“ direktorius

Lietuvos žmogaus teisių centro veikloje dalyvauja nuo 2004 m. Per daugiau nei 15 veiklos Centre metų yra prisidėjęs prie daugelio Centro inicijuotų veiklų ir projektų, dalyvavo įkuriant žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalį „Nepatogus kinas“ (kuriam vadovauja iki šiol) bei portalą manoteises.lt, 2010 – 2013 m. ėjo Lietuvos žmogaus teisių centro direktoriaus pareigas. Gediminas yra teisės magistras (Vilniaus Universitetas), VU Žurnalistikos centre baigė profesines žurnalistikos studijas. Šiuo metu pagrindinį dėmesį skiria žmogaus teisių ugdymo ir medijų edukacijos veikloms „Nepatogaus kino“ ir „Nepatogaus kino klasės“ rėmuose.

Jūratė Juškaitė

komunikacijos vadovė

Prie Lietuvos žmogaus teisių centro prisijungė 2015 m. Kuria ir įgyvendina  komunikacijos kampanijas, redaguoja žmogaus teisių portalą manoteises.lt, atstovauja Centrui viešojoje erdvėje. Jūratė yra komunikacijos mokslų bakalaurė ir tarptautinių santykių magistrė (Vilniaus universitetas), lyčių studijų magistrė (Vidurio Europos universitetas). Žmogaus teisėmis pradėjo domėtis dalyvaudama LGBTI teisių aktyvizme, dirbdama Centre prisideda prie įvairių iniciatyvų, kaip kad Nacionalinė emancipacijos diena, queer festivalis „Kreivės“ ir kt. 

Agnė Pakšytė

projektų vadovė

Lietuvos žmogaus teisių centre dirba nuo 2019 m. Centre administruoja bei vadovauja projektams, dalyvauja advokacinėse veiklose, prisideda rengiant Centro pozicijas ir vykdant tyrimus, veda mokymus apie lyčių lygybę, žmogaus teisių principus ir tarptautinius žmogaus teisių standartus. Labiausiai domisi lyčių lygybės, smurto dėl lyties, rasinės diskriminacijos temomis bei žmogaus teisių švietimo klausimais. Agnė yra socialinių mokslų bakalaurė (Paryžiaus politikos mokslų institutas SciencesPo Paris), jame specializavosi istorijos ir transatlantinių santykių srityse, taip pat studijavo McGill universitete Kanadoje.

Daiva Gylytė

„Nepatogaus kino“ komunikacijos vadovė

Prie festivalio „Nepatogus kinas“ prisijungė 2019 m., vadovauja festivalio komunikacijos ir kūrybinei komandoms, vysto žmogaus teisių vertybėmis grįstas partnerystes. Nuo 2020 metų prisideda prie Lietuvos žmogaus teisių centro projektų komunikacijos. Daiva yra socialinės pedagogikos studijų bakalaurė, po studijų, specializavosi rinkodaroje ir komunikacijoje. Nuo studijų laikų domisi socialinės gerovės, lyčių lygybės klausimais, ekologija. Prie „Nepatogaus kino“ komandos Daiva prisidėjo tikėdama, jog kino menas ir tikros žmonių istorijos keičia nuostatas bei daro pozityvų pokytį visuomenėje.

Judita Ragauskaitė

festivalio „Nepatogus kinas“ koordinatorė

Nuo 2020 m. koordinuoja festivalį „Nepatogus kinas“ bei įgyvendina jo veiklas. Kultūros vadybininkė, profesionali kino renginių organizatorė, savo veikloje ypatingą dėmesį skirianti filmų platinimui bei alternatyvių kino renginių įgyvendinimui. Judita baigė kino produkcijos bakalauro studijas (Lydso Beketo universitetas), kino operatorystės specialybę. Yra dalyvavusi įvairiuose kino programų kūrimo, auditorijos plėtros bei vadybos mokymuose. Sukauptomis patirtimis ir įgytomis žiniomis Judita siekia prisidėti kuriant reikšmingą pokyti žmogaus teisių srityje.

Indrė Maršantaitė

„Nepatogaus kino klasės“ vadovė

Prie Lietuvos žmogaus teisių centro prisijungė 2020 m., vadovauja „Nepatogaus kino klasės“ projektui, telkia edukatorių komandą, vadovauja metodologijų rengimui, veda edukacijas. Indrė yra jaunimo politikos, formalaus, neformalaus ir žmogaus teisių ugdymo, darbo su jaunimu ekspertė, daugiau nei 10 metų tiesiogiai dirba su įvairaus amžiaus vaikais, jaunimu, organizacijomis, bendruomenėmis, sprendimų priėmėjais bei tarpžinybinio sektoriaus atstovais, veda mokymus Lietuvoje bei užsienyje. Indrė yra baigusi teatro bei scenos menų vadybos magistro studijas, tad savo darbe siekia apjungti žmogaus teisių ir kultūros edukaciją, kritinio mąstymo, emocinio intelekto ugdymo bei solidarumo temas. Domisi medijų raštingumo, lyčių lygybės, psichikos sveikatos, žmogaus teisių integracijos į ugdymo sistemą temomis.

Anaida Simonian

dizainerė

Grafinio dizaino idėjas Lietuvos žmogaus teisių centre įgyvendina nuo 2016 m. Tarp daugybės Centre išpildytų idėjų – atminimoakmenys.lt identitetas, didelio visuomenės dėmesio sulaukusių iniciatyvų #IšneškiteGražulį, #TepadedaJumsDievas ir #NeMinistroReikalas vizualinius išpildymus. Anaida yra grafikos dizaino bakalaurė (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija). Projektai žmogaus teisių srityje suteikia galimybę prisidėti prie jai asmeniškai svarbių pokyčių Lietuvos visuomenėje bei dalyvauti žmogaus teisių aktyvizme.

Alina Gvozdovič

finansininkė

2016 m. baigė buhalterinę apskaitą Vilniaus kolegijoje. Dirba apskaitininke, buhaltere ir finansininke. Lietuvos žmogaus teisių centre dirba nuo 2017 m. ir užtikrina, kad Lietuvos žmogaus teisių centro finansai yra tvarkomi kruopščiai, sąžiningai ir skaidriai.

Kristina Rūkaitė

administratorė, tyrėja

Lietuvos žmogaus teisių centre dirba nuo 2021 m. Centre administruoja projektus, prisideda prie advokacinių veiklų smurto dėl lyties ir LGBTI+ temose, taip pat įgyvendina veiklas, susijusias su „Nepatogaus kino klase“. Anksčiau vykdė advokaciją aplinkosaugos srityje, kurioje ir toliau aktyviai veikia. Domisi įvairiais socioekonominių nelygybių klausimais, lyties, ekonomikos istorijos ir ekologinės krizės temomis, žmogaus teisėmis į sprendimus apie savo aplinką. Kristina yra sociologijos bakalaurė (Vilniaus universitetas), socialinės antropologijos magistrė (Stokholmo universitetas) ir Žmogiškosios ekologijos (angl. Human Ecology) magistrė