Žmonės

Lietuvos žmogaus teisių centro taryba, 2021 – 2023 m. kadencija

Inga Abramavičiūtė, Tarybos pirmininkė, advokatė;
Girvydas Duoblys, Tarybos narys, advokacijos ir žmogaus teisių švietimo ekspertas;
Jonas Ruškus, Tarybos narys, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, 2015-2022 m. buvęs Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių komiteto narys-ekspertas ir vicepirmininkas;
Romas Turonis, Tarybos narys, mediatorius, darbo teisės ekspertas;
dr. Laima Vaigė, Tarybos narė, teisininkė.

Lietuvos žmogaus teisių centro administracija

Jūratė Juškaitė

direktorė

Prie Lietuvos žmogaus teisių centro prisijungė 2015 m. Kuria ir įgyvendina komunikacijos kampanijas, redaguoja žmogaus teisių portalą manoteises.lt, atstovauja Centrui viešojoje erdvėje. Jūratė yra komunikacijos mokslų bakalaurė ir tarptautinių santykių magistrė (Vilniaus universitetas), lyčių studijų magistrė (Vidurio Europos universitetas). Žmogaus teisėmis pradėjo domėtis dalyvaudama LGBTI teisių aktyvizme, dirbdama Centre prisidėjo prie įvairių iniciatyvų, skirtų skatinti lyčių lygybę, kalbėti apie skurdą bei diskriminaciją.

El. p. jurate@manoteises.lt

Gediminas Andriukaitis

„Nepatogaus kino“ direktorius

Lietuvos žmogaus teisių centro veikloje dalyvauja nuo 2004 m. Per daugiau nei 15 veiklos Centre metų yra prisidėjęs prie daugelio Centro inicijuotų veiklų ir projektų, dalyvavo įkuriant žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalį „Nepatogus kinas“ (kuriam vadovauja iki šiol) bei portalą manoteises.lt, 2010 – 2013 m. ėjo Lietuvos žmogaus teisių centro direktoriaus pareigas. Gediminas yra teisės magistras (Vilniaus Universitetas), VU Žurnalistikos centre baigė profesines žurnalistikos studijas. Šiuo metu pagrindinį dėmesį skiria žmogaus teisių ugdymo ir medijų edukacijos veikloms „Nepatogaus kino“ ir „Nepatogaus kino klasės“ rėmuose.

El. p. gediminas@nepatoguskinas.lt

Alina Gvozdovič

finansininkė

2016 m. baigė buhalterinę apskaitą Vilniaus kolegijoje. Dirba apskaitininke, buhaltere ir finansininke. Lietuvos žmogaus teisių centre dirba nuo 2017 m. ir užtikrina, kad Lietuvos žmogaus teisių centro finansai yra tvarkomi kruopščiai, sąžiningai ir skaidriai.

El. p. alina@lchr.lt

Judita Ragauskaitė

festivalio „Nepatogus kinas“ koordinatorė

Nuo 2020 m. koordinuoja festivalį „Nepatogus kinas“ bei įgyvendina jo veiklas. Kultūros vadybininkė, profesionali kino renginių organizatorė, savo veikloje ypatingą dėmesį skirianti filmų platinimui bei alternatyvių kino renginių įgyvendinimui. Judita baigė kino produkcijos bakalauro studijas (Lydso Beketo universitetas), kino operatorystės specialybę. Yra dalyvavusi įvairiuose kino programų kūrimo, auditorijos plėtros bei vadybos mokymuose. Sukauptomis patirtimis ir įgytomis žiniomis Judita siekia prisidėti kuriant reikšmingą pokyti žmogaus teisių srityje.

El. p. judita@nepatoguskinas.lt

Monika Guliakaitė-Danisevičienė

advokacijos vadovė, teisininkė

Prie Lietuvos žmogaus teisių centro komandos prisijungė 2021 m. Centre vykdo teisės aktų analizę, teikia ataskaitas Europos nediskriminavimo teisės ekspertų tinklui, vadovauja projektams bei dalyvauja advokacinėse veiklose. Monika yra teisės magistrė (Vilniaus universitetas). Šiuo metu daugiausiai dėmesio skiria nediskriminavimo, neapykantos nusikaltimų bei neapykantos kalbos temoms.
Žmogaus teisėmis, kaip galimybe prisidėti prie pozityvių visuomenės pokyčių bei lygių teisių visiems užtrikrinimo, susidomėjo universitete, nuo to laiko kryptingai dirba šioje srityje.

El. p. monika@lchr.lt

Kristina Rūkaitė

tyrimų vadovė

Lietuvos žmogaus teisių centre dirba nuo 2021 m. Centre vykdo tyrimus, vadovauja projektams, prisideda prie advokacinių veiklų smurto dėl lyties ir LGBTI+ temose. Anksčiau vykdė advokaciją aplinkosaugos srityje, domisi įvairiais socioekonominių nelygybių klausimais, lyties, ekonomikos istorijos ir ekologinės krizės temomis, taip pat reprodukcinių teisių ir lyčių (ne)lygybės temomis. Kristina yra sociologijos bakalaurė (Vilniaus universitetas), socialinės antropologijos magistrė (Stokholmo universitetas) ir Žmogiškosios ekologijos (angl. Human Ecology) magistrė (Lundo universitetas).

El. p. kristina@lchr.lt

Anaida Simonian

dizainerė

Grafinio dizaino idėjas Lietuvos žmogaus teisių centre įgyvendina nuo 2016 m. Tarp daugybės Centre išpildytų idėjų – atminimoakmenys.lt identitetas, didelio visuomenės dėmesio sulaukusių iniciatyvų #IšneškiteGražulį, #TepadedaJumsDievas ir #NeMinistroReikalas vizualinius išpildymus. Anaida yra grafikos dizaino bakalaurė (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija). Projektai žmogaus teisių srityje suteikia galimybę prisidėti prie jai asmeniškai svarbių pokyčių Lietuvos visuomenėje bei dalyvauti žmogaus teisių aktyvizme.