Mokykloms

MOKYMAI

Lietuvos žmogaus teisių centro ekspertai rengia ir veda mokymus mokytojams, mokyklų darbuotojams bei mokiniams apie:

 • lyčių lygybę ir stereotipus;
 • smurto dėl lyties prevenciją;
 • saugios darbo/ mokymosi aplinkos užtikrinimą ir seksualinio priekabiavimo prevenciją;
 • patyčių dėl lyties ar homofobinių patyčių prevenciją;
 • bendruosius žmogaus teisių principus;
 • Mokymų programas pritaikome pagal kiekvienos mokyklos ir konkrečios grupės poreikius, turimas žinias ir tikslus. Mokymų metu pristatome su tema susijusį nacionalinį ir tarptautinį kontekstą, aktualiausią statistiką ir pagrindinius tarptautinius dokumentus ar rekomendacijas. Įvairiais edukaciniais metodais siekiame interaktyvaus dalyvių įsitraukimo, kritinio santykio su mokymų tema ir savirefleksijos.

KONSULTACIJOS

Centro ekspertai taip pat teikia konsultacijas mokykloms apie saugios darbo ir mokymosi aplinkos užtikrinimą, smurto ar patyčių dėl lyties prevenciją, žmogaus teisių principų įtvirtinimą ugdymo procese ir kt. Konsultuojame rengiant saugios aplinkos politiką, kuriant smurto dėl lyties, patyčių ar priekabiavimo prevencijos mechanizmus.

UŽSIĖMIMAI IR PASKAITOS

Vedame praktinius užsiėmimus ir paskaitas mokyklos bendruomenės nariams (mokytojams, mokyklos darbuotojams, mokiniams bei jų tėvams ir globėjams) apie:

 • žmogaus teisių situaciją Lietuvoje;
 • lyčių lygybę ir lyčių stereotipus;
 • smurtą dėl lyties, smurtą artimoje aplinkoje ar seksualinį priekabiavimą, jo atpažinimą ir prevenciją;
 • moterų ir reprodukcines teises;
 • LGBT+ bendruomenės lygiateisiškumą;
 • diskriminaciją, rasizmą ar romofobiją, tautinius ar rasinius stereotipus;
 • neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą;
 • bendruosius žmogaus teisių principus;
 • Taip pat organizuojame dokumentinių žmogaus teisių filmų peržiūras ir vedame jas lydinčius edukacinius užsiėmimus bei diskusijas.

„NEPATOGAUS KINO KLASĖ“

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su VšĮ „Nepatogus kinas“ kuria edukacinę erdvę „Nepatogaus kino klasė“. Tai – nemokama platforma mokytojams ir edukatoriams, skirta formaliam bei neformaliam švietimui. Čia pristatome dokumentinius filmus, padedančius kalbėti svarbiomis, tačiau ne visada patogiomis žmogaus teisių temomis. Registruotiems platformos vartotojams suteikiama galimybė naudotis nuolat pildoma dokumentinių filmų ir metodinių priemonių baze.

 

Daugiau apie „Nepatogaus kino klasės“ erdvę: https://nepatogauskinoklase.lt/apie-mus/, projekto paskyroje „Facebook“ arba el. paštu:info@nepatogauskinoklase.lt

 

Festivalio „Nepatogus kinas“ metu, kuris kasmet vyksta spalio – lapkričio mėnesiais, mokinių klasėms taip pat siūlome dalyvauti specialiose edukacinėse filmų peržiūrose. Daugiau informacijos https://nepatoguskinas.lt/ arba festivalio paskyroje „Facebook“.