Projektas „Nepatogaus kino klasė“ – inovatyvus švietimas dokumentiniu kinu

Projektas „Nepatogaus kino klasė“ – inovatyvus švietimas dokumentiniu kinu

Projekto „Nepatogaus kino klasė“ – inovatyvus švietimas dokumentiniu kinu“ veiklos yra orientuotos į dokumentinio kino platformos „Nepatogaus kino klasė“, įgyvendinamos Lietuvos žmogaus teisių centro ir žmogaus teisių dokumentinio kino festivalio „Nepatogus kinas“, vidinių resursų stiprinimą, jos veiklų viešinimą ir paslaugų, atliepiančių šiuolaikinės Lietuvos švietėjų bendruomenės poreikius, sukūrimas ir sisteminimas.

„Nepatogaus kino klasė“ – plačiai švietėjų visoje Lietuvoje naudojama platforma, edukuotojams suteikianti prieigą prie daugiau nei pusšimčio dokumentinių filmų žmogaus teisių temomis bei darbo su šiais filmais metodologijų. „Nepatogaus kino“ festivalio metu edukacijos su dokumentiniu kinu pritraukia tūkstančius mokinių ir švietėjų, reiškiančių poreikį tokioms veikloms, tačiau ne festivalio metu šios paslaugos nėra sistemingai teikiamos.

Projektu „Nepatogaus kino klasė“ – inovatyvus švietimas dokumentiniu kinu“ siekiama strategiškai, efektyviai įgyvendinti platformos „Nepatogaus kino klasė“ plėtrą, stiprinant jos teikiamų paslaugų kokybę, aktyvinant ją įgyvendinančią bendruomenę, bei viešinant jos veiklas, taip užtikrinant platformos tvarumą, ilgaamžiškumą bei efektyvų žmogiškųjų išteklių panaudojimą.

Projekto trukmė: 2023 m. rugpjūčio 1 d. – gruodžio 31 d.

Projekto vertė: 14 250 Eur.

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (konkurso kodas NVOK00212).