Lietuvos žmogaus teisių centras pateikė pastabas dėl Nepilnamečių apsaugos įstatymo

Lietuvos žmogaus teisių centras pateikė pastabas dėl Nepilnamečių apsaugos įstatymo

2023 m. liepos 14 d. Teisingumo ministerija suinteresuotoms institucijoms pateikė derinti Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (toliau – Įstatymas) Nr. IX-1067 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. 23-10965, kuriuo siūloma pripažinti netekusiu galios 4 str. 2 d. 16 p.

Lietuvos žmogaus teisių centras pažymi, kad labai svarbu rasti pusiausvyrą tarp nepilnamečių apsaugos ir žmogaus teisių principų laikymosi. Bet kokie viešosios informacijos apribojimai turi būti kruopščiai įvertinti siekiant užtikrinti, kad jie neproporcingai nepažeistų asmenų, ypač priklausančių marginalizuotoms bendruomenėms, pavyzdžiui, LGBTQ+ bendruomenei, teisių.

Kaip matyti iš praktikos, įstatymas yra susijęs su pažeidimais, kuriuos konstatavo ir Europos Žmogaus Teisių Teismas. Todėl LŽTC pritaria Vyriausybės siūlymui pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktą.

Plačiau su Lietuvos žmogaus teisių centro pozicija galite susipažinti ČIA.