Lietuvos žmogaus teisių centras 2019 m.

Lietuvos žmogaus teisių centras 2019 m.

Lietuvos žmogaus teisių centras atsiskaito visuomenei ir skelbia savo 2019 m. veiklos ir finansinę ataskaitas.

Svarbiausi veiklos ataskaitos akcentai

2019 metais Centras minėjo savo veiklos 25-mėtį. Per šiuos metus Lietuva nuėjo ilgą kelią: panaikino mirties bausmę, įtvirtino įstatymo viršenybę, reformavo savo teisės sistemą, kurioje įtvirtino visas svarbiausias žmogaus teises ir laisves.

Džiaugiamės galėję būti šių pokyčių dalimi. Didžiuojamės, kad po 25 veiklos metų Centras ir toliau aktyviai prisideda prie žmogaus teisių principų sklaidos Lietuvoje.

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su VšĮ „Nepatogus kinas“, organizuoja didžiausią Baltijos šalyse nekomercinį žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalį „Nepatogus kinas“, kurį praėjusiais metais aplankė beveik 17 000 žiūrovų visoje Lietuvoje.

Centras valdo žmogaus teisių portalą Lietuvoje manoteises.lt, kuris 2019 metais pasiekė 235 000 unikalius rodinius;

Centras  yra įkūręs „Nepatogaus kino klasės“ platformą, skirtą mokytojams ir edukatoriams. 2019 metais platforma pasiekė 2000 registruotus vartotojus.

Centras aktyviai veikia advokacijos srityje, teikia siūlymus teisės aktams smurto lyties pagrindu, vaiko teisių apsaugos, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio ir kt. srityse.

2019 m. Lietuvos žmogaus teisių centro bendras biudžetas siekė 190 893 EUR, iš jų apie 120 000 EUR skirta organizuoti festivalį „Nepatogus kinas 2019“.

Kviečiame išsamiau susipažinti su Lietuvos žmogaus teisių centro 2019 m. įvykdytomis veiklomis bei finansavimo šaltiniais.

Lietuvos žmogaus teisių centro veiklos ataskaitą rasite ČIA.

Lietuvos žmogaus teisių centro veiklos finansinės būklės ataskaitą rasite ČIA, detlalią finansinę ataskaitą rasite ČIA.