Projektas „Žmogaus teisių koalicijos stiprinimas Lietuvoje 2020“

Projektas „Žmogaus teisių koalicijos stiprinimas Lietuvoje 2020“

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su Lietuvos žydų bendruomene ir Romų visuomenės centru įgyvendina projektą „Žmogaus teisių koalicijos stiprinimas Lietuvoje 2020“.

Projekto metu sukurta trijų organizacių koalicija stiprins advokacines ir visuomenės informavimo veiklas, kurios skirtos mažinti atisemitizmą, romofobiją, ksenofobiją Lietuvoje bei neapykantos kalbos paplitimą.

Projekto metu bus vykdomi:

  •  Advokacijos mokymai Lietuvos regionuose veikiančių tautinių mažumų organizacijų ir pilietinės visuomenės atstovams (Lietuvos žydų bendruomenė);
  • Rengiami susitikimai su romų bei žydų bendruomenių atstovai, susitikimų metu išsakytos idėjos bus apibendrintos ir suformuluoti pasiūlymai naujam Nediskriminavimo skatinimo veiksmų planui, kuris įsigalios 2021 m. (Lietuvos žmogaus teisių centras);
  • Priemonių rinkinys, skirtas kovoti su antisemitinėmis ir romofobinėmis nuostatomis: parengta informacija bei plakatų, lipdukų ir pan šablonai, tinkantys naudoti vietos kampanijose (Lietuvos žydų bendruomenė);
  • Edukacinės programos jaunimui, skirtos atpažinti ir kovoti su romofobija bei antisemitizmu (Lietuvos žydų bendruomenė ir Romų visuomenės centras);
  • 5 podkastų ir 10 tekstų parengimas ir publikavimas portale manoteises.lt (Lietuvos žmogaus teisių centras);
  • Informacijos apie projektą socialiniuose tinkluose publikavimas, Lietuvos žydų ir romų bendruomenėms svarbių datų paminėjimas, naudojant grotažymes #SkirtingiNeatskirti #CoalitionBuilding #MusuBendruomenes (visi partneriai);

Projekto laikotarpis: 2019 gruodis – 2020 gruodis.

Bendra projekto vertė: 50 310 EUR.

Lietuvos žmogaus teisių centro dalis projekte: 11 417 EUR.

Projektą finansuoja EVZ fondas, Lietuvos žmogaus teisių centro dalį kofinansuoja Europos Komisija.