Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas

Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos žmogaus teisių centro Tarybos sprendimu 2022 m. gegužės 10 d. 18 val. šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas.

Visuotinis susirinkimas vyks adresu Smetonos g. 5 – 311, Vilnius, daugiau informacijos – jurate@manoteises.lt.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininkės/-o, sekretorės/-iaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
2. Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas;
3. LŽTC veiklos ataskaitos už 2021 m. svarstymas ir tvirtinimas;
4. LŽTC finansinės ataskaitos už 2021 m. svarstymas ir tvirtinimas;
5. LŽTC narių sąrašo peržiūra;
6. Visuotinio susirinkimo pabaiga.

Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Tarybos sprendimu, priimtu 2022 m. balandžio 25 d.